Onze boerderij

Onze boerderij is een typische Zeeuwse boerderij: het huis en de schuur staan los van elkaar. In de grote “mendeuren” zitten kleine deurtjes met witte randen. De boer kon en kan dan in het donker goed zien waar de kleine deurtjes (klinket) zaten. De schuur is ingedeeld naar een gemengd bedrijfsvoering met akkerbouw en vee (zoals vroeger eigenlijk iedereen had). Wat niet zo typisch is: alles aan onze boerderij is groot, indrukwekkend groot. Met deze boerderij wilde men destijds graag indruk maken op de omliggende boerderijen van dezelfde statuur. Dat is inmiddels natuurlijk ver verleden tijd. Maar het is wel mooi!  
De schuur is in 2010 gerestaureerd en ziet er met de vele authentieke details weer pico bello uit: de originele paardenstal, een deel van de koeienstal, een stukje kalverstal, allemaal nog in de staat waarin tot in de jaren ’50 nog geboerd werd. Wagenhuizen, dorsvloeren, tassen, graanzolder, alles is of nog aanwezig, of nog duidelijk te herkennen. De schaapskooi is eveneens weer in oude glorie hersteld. En al wat langer geleden opgeknapt: het tot toiletgebouw omgetoverde varkenskot. Voor de gezelligheid hebben we nu nog wat dieren: schapen, geitjes, ganzen, kippen en poezen. En niet te vergeten, boven in de schuur onze uil! En elke zomer komen er tientallen huiszwaluwen onder de dakgoot nestelen. Voor een ieder, die ook maar iets met het boerenleven van vroeger heeft gehad, is een verblijf op onze boerderij een soort “thuiskomen”, en komen er veel herinneringen boven. Maar wil je alleen maar even lekker weg zijn van alles en onthaasten, geniet van onze mooie plek en de stilte, en weet je welkom.

Historie

Het land is in 1618 in opdracht van Prins Maurits van Oranje ingepolderd, die het zijn naam gaf: “Oranjepolder” en die het in bezit had als Kroondomein. Altijd is er door pachters op geboerd en in de jaren ’60 van de vorige eeuw werd het Staatsdomein. Omdat de toenmalige pachter geen opvolgers had, zocht de Domeinen een koper en konden Jo en Tineke er in 1990 op komen. De gebouwen zijn in leeftijd nog niet zo heel erg oud, het huis is van 1904 en de schuur van 1924. De schaapskooi dateert uit het einde van de 19e eeuw en is daarmee het oudste gebouw op het erf. Destijds was het een echte ‘Hereboerderij’, met een aantal vaste meiden en knechten en in de oogstperiode soms wel meer dan 40 arbeiders, ‘dagloners’. Dit is allemaal verleden tijd, nu is de boer(in) baas, knecht, trekkerchauffeur, monteur, boekhouder, campinghouder, maar vooral ondernemer, alles in één persoon!

Ons bedrijf

We zijn een modern akkerbouw bedrijf met een traditioneel bouwplan: aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en maïs. Je kunt de boer(in) vaak genoeg bezig zien op de trekkers, de kinderen kunnen gerust vragen of ze eens mee mogen rijden! Toch is de zomervakantie een relatief rustige periode, alles groeit en de natuur doet zijn werk. Het elk jaar wisselende landschap is altijd boeiend. Als je net in de goeie tijd bij ons bent, ergens in augustus (ligt altijd aan het weer) kun je getuige zijn van het oogsten van het graan. Een machtige combine maait en dorst dan het graan. Het persen van het stro doen we nog in kleine pakjes, handig om voor allerlei doeleinden te gebruiken. De uien-, aardappel- en suikerbietenoogst vallen meestal in september en oktober, de suikerbieten zelfs tot laat in november. 

Maar alleen van de akkerbouw kan een boer tegenwoordig niet meer leven. Jo werkt nog steeds ook als taxateur van wildschade in landbouwgewassen. Sentine combineert het akkerbouw bedrijf met de minicamping en probeert af en toe nog eens een klus in de archeologie te doen. Gavin werkt voltijd als archeoloog.